Държавна агенция за закрила на детето

Печат

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) е специализиран орган на Министерски съвет за ръководство, координиране и контрол в областта на закрилата на детето в България.

www.crc.sacp.government.bg/

Сподели в:

Digg    Facebook